ເຕືອນທັງ 12 ລາສີ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງ ແຕ່ນີ້ ຫາ 30 ມິຖຸນານີ້

0
146

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ຄໍລໍາທໍານາຍດວງຊາຕາໃນມື້ນີ້ ຜູ້ຂຽນມີຄໍາເຕືອນມາບອກກ່າວທຸກທ່ານ ເຖິງສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງຂອງຄົນທັງ 12 ລາສີ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງສຸຂະພາບ, ໃຊ້ຊີວິດຕ້ອງມີສະຕິໃນໄລຍະນີ້ ຫາ ວັນທີ 30 ມິຖຸນານີ້.

ລາສີມັງກອນ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມັງກອນ ຫາ 12 ກຸມພາ ) ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງຮ້ອນໃນທີ່ມັກຈະເປັນບາດແຜອັກເສບຕາມຊ່ອງປາກ, ເຫືອກ ແລະ ອັກເສບ ປວດບວມ.

ລາສີກຸມ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະ ຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ ຫາ 13 ມີນາ ) ເປັນບັນຫາຄວາມຄຽດກັບສຸຂະພາບສາຍຕາທີ່ເບິ່ງເຫັນບໍ່ຊັດເຈນຄືເກົ່າ.

ລາສີມີນ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະ ຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ ຫາ 12 ເມສາ ) ຜູ້ໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວມັກມີອາການອ່ອນແອ ອ່ອນເພຍເປັນໄປຕາມໄວຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ.
ລາສີເມກ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ ຫາ 13 ພຶດສະພາ ) ເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວຄວນຫຼີກເວັ້ນ ເພາະຈະນໍາໄພອັນຕະລາຍມາຮອດຕົວໄດ້.

ລາສີພຶດສົກ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ຫາ 13 ມິຖຸນາ ) ລະວັງໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທີ່ເກີດແບບກະທັນຫັນໃນເຂດພື້ນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຕໍ່ສະພາບຮ່າງກາຍ.
ລາສີເມຖຸນ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ຫາ 14 ກໍລະກົດ ) ເລື່ອງຂະໜົມຫວານຍິ່ງກິນຍິ່ງເພີນ ກວດເຊັກຮ່າງກາຍແຕ່ລະຄັ້ງຄວາມຫວານມີແຕ່ຂຶ້ນ.

ລາສີກໍລະກົດ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ຫາ 16 ສິງຫາ ) ໄດ້ພົບກັບຜູ້ມີອໍານາດ ຜ່ານໆກໍດີຢູ່ດອກ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມແລ້ວ ເອົາປຽບກັນຫຼາຍເກີນໄປ.

ລາສີສິງ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະ ຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ ຫາ 16 ກັນຍາ ) ການຢອກລໍ້ ມ່ວນຊື່ນ ແຕ່ບັງເອີນໄປສະກິດໃຈໃນສິ່ງທີ່ໝູ່ບໍ່ມັກຢ່າງແຮງ.
ລາສີກັນ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະ ຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ ຫາ 16 ຕຸລາ ) ການກິນເປັນບັນຫາ ເຖິງລະບົບທ້ອງ ອາຫານເປັນພິດ ເຮັດໃຫ້ທ້ອງໄສ້ປັ່ນປ່ວນ ອຶດອັດຂັດຂ້ອງໄປໝົດ.

ລາສີຕຸນ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະ ຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ ຫາ 15 ພະຈິກ ) ກວ່າຈະໄດ້ວຽກໄດ້ເງິນ ເບິ່ງຄືງ່າຍ ແຕ່ບອກເລີຍວ່າຕ້ອງອົດທົນຖ້າຈຶ່ງຈະຄວ້າໄຊຊະນະມາໄດ້.

ລາສີພິຈິກ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 16 ພະຈິກ ຫາ 15 ທັນວາ ) ທ່ານທີ່ສູງໄວກໍດີ ຫຼື ທ່ານທີ່ເຮັດວຽກກາງຄືນ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍເປັນເຫດໃຫ້ມຶນຫົວເບຼີໆງົງໆ.
ລາສີທະນູ ( ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ ຫາ 13 ມັງກອນ ) ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງຜິວໜັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແມງໄມ້ກັດ ເປັນຜື່ນຄັນ ເກົາແຮງເປັນເຫດໃຫ້ຜິວໜັງອັກເສບ.