ຂໍໃຫ້ເປັນອຸທາຫອນ…!!! ເປັນບົດຮຽນລາຄາແພງ ໄຟຟ້າດັບແລ້ວປິດປະຕູອອກໄປນອກ ແຕ່ເປີດໃດເປົ່າຜົມປະໄວ້ ສຸດທ້າຍເປັນແບບນີ້.

    0
    120

    ເປັນບົດຮຽນລາຄາແພງໃນຊິວິດຂ້ອຍ ໄຟຟ້າດັບແລ້ວຂ້ອຍລ໋ອກປະຕູຫ້ອງອອກໄປນອກ “ ແຕ່ຂ້ອຍເປີດໃດເປົາຜົມໄວ້ ເພາະຄວາມເຄິຍຊິນເວລາອອກເຮືອນ ຊ້ຳພັດລືມວ່າໄຟບໍມາເລິຍເປີດຄ້າງໄວ້

    ສັ້ນໆ ຢາກໃຫ້ເປັນບົດຮຽນກັບທຸກຄົນແລະຂ້ອຍເອງ ໄຟຟ້າບໍມາລະດັບກອງເຕິ້ໄວ້ເລິຍໂລດ “ໄຟມາລະຈຶງເປີດຂຶ້ນມາໃຊ້ ເສຍຫາຍຫຼາຍ ລຳໂພງທີ່ຂ້ອຍຮັກ ທໍລະທັດ75ນິ້ວຂ້ອຍ ລວມມູນຄາ 50ກວ່າລ້ານ ເພ່ພັງໝົດ

    ດີທີ່ຂ້ອຍສູນເສຍເທົ່ານີ້ເປັນໄພເຕືອນສະຕິ ຖ້າໄຫມ້ໝົດເຮຶອນລະດັບເລິຍ ທີມງານສິງໂຕໂລງສົບນີ