ໂຈນລັກຕັດສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນປ້າຍໂຄສະນາ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ

0
88

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ: ໄດ້ມີໂຈນລັກຕັດສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນປ້າຍໂຄສະນາ ບໍລິເວນວົງວຽນໄດໂນເສົາ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຈາກການກວດສອບກັບລູກເພຈຄົນດັ່ງກ່າວ ສາມາດຮູ້ໄດ້ຕື່ມວ່າ: ສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຖືກໂຈນລັກໄປນັ້ນ ລວມເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດເກືອບ 2.000.000 ກີບ ແລະ ເຫດການແບບນີ້ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ເພາະເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ນອກຈາກນີ້, ຍັງຝາກເຕືອນປະຊາຊົນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໃຫ້ລະມັດລະວັງສິ່ງຂອງຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຈະບໍ່ຕົກເປັນເຫຍື້ອຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີນີ້


ໂຈນລັກຕັດສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນປ້າຍໂຄສະນາ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ


ໂຈນລັກຕັດສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນປ້າຍໂຄສະນາ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ


ໂຈນລັກຕັດສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນປ້າຍໂຄສະນາ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ


ໂຈນລັກຕັດສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນປ້າຍໂຄສະນາ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ