ເດັກອາຍຸພຽງ11ປີ ແຕ່ສາມາດ ແຮກ Hack ລະບົບຄວາມປອດໄພທະນາຄານ ໄດ້ເງິນ 75 ລ້ານໂດລາ

    0
    64

    ເດັກອອາຍຸພຽງ11ປີ ແຕ່ສາມາດ ແຮກ Hack ລະບົບຄວາມປອດໄພ ທະນະຄານໄດ້ ແລະ ວົງເງີນ 75 ພັນລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໄສ່ບັນຊີຂອງພໍ່

    A 11ans,il pirate le système informatique d une banque suisse et transfère 75milliards de dollars sur le compte de son père.