ໃກ້ຄວາມສຳເລັດ ສະຖານີໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ້າງໄດ້ 70% ແລ້ວ

0
77

ໃກ້ຄວາມສຳເລັດ! ສະຖານີໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ້າງໄດ້ 70% ແລ້ວໂຄງການກໍ່ສ້າງຈຸດສະຖານີໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ ບ້ານໂຄກສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ທາງດ່ວນວຽງຈັນ ໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ 70% ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະການຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ໂດຍຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາ

ເລັດໃນເດືອນກັນຍາ 2021ໂດຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລາຍງານໂດຍ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕໍ່ກັບ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກ

ລັດຖະມົນຕີ ໃນໂອກາດລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສະຖານີດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.000 ຕາແມັດ ແລະ ລົງມືກໍ່ສ້າງໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2020

ເປັນຕົ້ນມາ ຮູບແບບການກໍ່ສ້າງເປັນໂຄງເຫຼັກທີ່ມີນໍ້າໜັກ 700 ກວ່າໂຕນ, ມີການຈັດສັນເປັນແຕ່ລະໂຊນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ

ໂດຍສະເພາະສະຖານທີ່ຈອດລົດໄດ້ແບ່ງເປັນ 02 ເຂດຄື: ສະຖານທີ່ຈອດລົດເມຈອດໄດ້ 20 ຄັນ ແລະ ບ່ອນຈອດລົດທົ່ວໄປຈອດໄດ້ 40 ຄັນ,ໂຄງການການກໍ່ສ້າງ

ຮັບປະກັນໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນຢ່າງຈົບງາມ ແລະເປີດນໍາໃຊ້ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021.