ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ມອບຕົວສາ ຕ ຳ ແລ້ວໜີ ເຫດເກີດທີ່ບ້ານໂພນທັນແຖວອ່າງນໍ້າປະປາ 4 ແຍກ

0
177

ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ມອບຕົວສາ ຕ ຳ ແລ້ວໜີ ເຫດເກີດທີ່ບ້ານໂພນທັນແຖວອ່າງນໍ້າປະປາ 4 ແຍກ ຂໍໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີ ມອບຕົວສາ ຕຳຄົນອື່ນແລ້ວໜີເຫດເກີດ ທີ່ບ້ານໂພນທັນ ແຖວອ່າງນໍ້າປະປາ 4 ແຍກ ໃກ້ກັບຫນ້າຮ້ານມິນິບິກຊີ.ຊື່ງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນ ນາງມະນີວອນ ແມ່ນບາດເຈັບສາຫັດ ໄດ້ຜ່າຕັດສະຫມອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫົວແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ່າງແຮງເຮັດໃຫ້ກະໂຫຼກຫົວນັ້ນແຕກ ເຊິ່ງໄດ້ນອນປີ່ວປົວຢູ່ຫ້ອງ ICU ສ່ວນວັນທີເກີດເຫດແມ່ນວັນທີ 04 ມິຖຸນາ 2021 ໃນເວລາ 22:58 ເບີໂທຂອງພີ່ນ້ອງແມ່ນ.02095883921 ສ່ວນຄູ່ກໍລະນີແມ່ນໄດ້ຫລົບຫນີ.ທ່ານໃດຮູ້ເບາະແສ, ຊ່ວຍແຈ້ງດ້ວຍ.


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ມອບຕົວສາ ຕ ຳ ແລ້ວໜີ ເຫດເກີດທີ່ບ້ານໂພນທັນແຖວອ່າງນໍ້າປະປາ 4 ແຍກ


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ມອບຕົວສາ ຕ ຳ ແລ້ວໜີ ເຫດເກີດທີ່ບ້ານໂພນທັນແຖວອ່າງນໍ້າປະປາ 4 ແຍກ


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ມອບຕົວສາ ຕ ຳ ແລ້ວໜີ ເຫດເກີດທີ່ບ້ານໂພນທັນແຖວອ່າງນໍ້າປະປາ 4 ແຍກ