ຊົມເຊີຍ ທີມແພດປ ິ ່ ນ ປ ົ ວ ຜ ູ ້ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ທີ່ອ າ ກ າ ນ ຮ ຸ ນ ແ ຮ ງ ຊຸດທີ 2 ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດ

0
87

ຊົມເຊີຍ! ທີມແພດປີ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ອາການຮຸນແຮງ ຊຸດທີ 2 ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດ ທີມງານແພດໝໍ-ພະຍາບານໂຮງໝໍຈຳປາສັກຊຸດທີ2 ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດປີ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ທີ່ສູນຄຸ້ມຄອງກໍລະນີໂຄວິດ-19ໂຮງໝໍເມືງໂພນທອງ ເຊີ່ງມີຜົນງານໃນການສານຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ- 19 ແລະ ປີ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາການຮຸນແຮງຫາຍດີສາມາດອອກໂຮງໝໍຈຳນວນ 2ກໍລະນີມີພະນັກງານຊຸດທີ 2 ຈຳນວນ 3 ທ່ານ ຄື:

1. ດຣ.ສຸນິດຕາ ແກ່ນນະວົງ ຫົວໜ້າທີມ , 2. ພບ ສຸລະພັນ ບຸນລ້ຽງ , 3. ພບ ນ້ອຍມະນີໂຊກ ສີລິຈັກ

ບັນດາທ່ານທັງໝົດນີ້ໄດ້ເສຍສະຫຼະເວລາ,​ເຮືອແຮງ, ຈິດໃຈ ສຸມໃສ່ການປີ່ນປົວ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ເປັນເວລາ 14ວັນ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍພາກສະໝາມແຫ່ງນີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນຍັງສືບຕໍ່ຈຳກັດບໍເວນອິກ 14ວັນ ຈີ່ງສາມາດກັບຫາຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ ລວມເວລາ 28ວັນ ທີ່ຫ່າງຈາກຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ


ຊົມເຊີຍ ທີມແພດປ ິ ່ ນ ປ ົ ວ ຜ ູ ້ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ທີ່ອ າ ກ າ ນ ຮ ຸ ນ ແ ຮ ງ ຊຸດທີ 2 ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດ


ຊົມເຊີຍ ທີມແພດປ ິ ່ ນ ປ ົ ວ ຜ ູ ້ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ທີ່ອ າ ກ າ ນ ຮ ຸ ນ ແ ຮ ງ ຊຸດທີ 2 ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດ


ຊົມເຊີຍ ທີມແພດປ ິ ່ ນ ປ ົ ວ ຜ ູ ້ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ທີ່ອ າ ກ າ ນ ຮ ຸ ນ ແ ຮ ງ ຊຸດທີ 2 ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດ