ຊົມເຊີຍແພດໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ຊ່ວຍເອົາ ໂຕທາກ ເກາະໃນຫຼອດລົມ ອອກໄດ້

0
406

ຊົມເຊີຍແພດໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ຊ່ວຍເອົາ ໂຕທາກ ເກາະໃນຫຼອດລົມ ອອກໄດ້ ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021 ມີຜູ້ປົກຄອງ ໄດ້ນຳ ເ ດ ັ ກ ນ ້ ອ ຍຊາຍ ອ າ ຍຸ 4 ປີ ມາໂຮງໝໍ ເນື່ອງຈາກເຈັບຫຼອດລົມຢູ່ກົກຄໍ ດັ່ງນັ້ນທີມແພດໝໍ ຫູດັງຄໍ ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ກວດກາ ແລະ ພົບວ່າມີບາງຢ່າງທີ່ເປັນເນື້ອອ່ອນໆ ຕິດຢູ່ຫຼອດລົມຈຶ່ງໄດ້ຫາວິທີເອົາອອກ.ສຸດທ້າຍໝໍກໍ່ສາມາດດຶງສິ່ງທີ່ຕິດຢູ່ຫຼອດລົມເ ດ ັ ກ ນ ້ ອ ຍຊາຍນັ້ນອອກມາໄດ້ ປະກົດວ່າ ແມ່ນ ໂຕທາກ ທີ່ເຂົ້າອາໄສຢູ່ຫລອດລົມເດັກຊາຍ ມາໄດ້ 1 ເດືອນປາຍ, ຍ້ອນມັນເຂົ້າໄປດູດກິນເລືອດຢູ່ພາຍໃນຄໍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຕມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນ.ໃຫ້ລະມັດລະວັງກັນແນ່ເດີພີ່ນ້ອງ.


ຊົມເຊີຍແພດໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ຊ່ວຍເອົາ ໂຕທາກ ເກາະໃນຫຼອດລົມ ອອກໄດ້


ຊົມເຊີຍແພດໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ຊ່ວຍເອົາ ໂຕທາກ ເກາະໃນຫຼອດລົມ ອອກໄດ້