ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສັກວັກຊີນ Pfizer ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0
161

ກະຊວງສາທາລະສະສຸກ ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການສັກວັກຊີນ Pfizer 1. ກຸ່ມຄົນຜູ່ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ (ຕ້ອງມີເອກະສານຢືນຢັນເຊັ່ນ:

ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ຫຼັກຖານອື່ນໆ),2. ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຊັ່ນ:ພະນັກງານລັດຖະກອນ , ແພດໝໍ , ຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມຈຸດຜ່ານແດນສາກົນ , ຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກໄປຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບວັກຊີນຊະນິດອື່ນໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

3. ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວເຊັ່ນ:ພະຍາດກ່ຽວຂ້ອງກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ , ຄວາມດັນເລືອດສູງ ,ເບົາຫວານ , ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ , ພະຍາດຕັບ ,ມະເຮັງ
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານພູມຄຸ້ມກັນ, ຜູ້ທີ່ມີການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ ,ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກກຳມາແຕ່ກຳເນີດ (Down Syndrome)
(ນຳເອກະສານໄປໃຫ້ທາງແພດໝໍເພິ່ນກວດສອບຢູ່ຈຸດສັກວັກຊີນໃຫ້ເພິ່ນພິຈາລະນາ ແລະ ກວດເບິ່ງຫຼັກຖານການປິ່ນປົວ)