ເຖິງວ່າຝົນຈະຕົກດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ ລຳບາກກໍ່ຕ້ອງອົດ ເພາະຄວາມທຸກມັນເປັນຕາຢ້ານ

0
123

ເຖິງວ່າຝົນຈະຕົກ ຟ້າຈະຮ້ອງ ລົມຈະແຮງ ແຕ່ດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ຂອງຊີວິດ ສິ່ງດຽວທີຕ້ອງເຮັດ ກໍ່ຄື ຕ້ອງສູ້. ນີ້ແມ່ນຮູບພາບ ຣາຍເດີ້ ຈາກ ຟູດແພນດ້າ ຂີ່ລົດຈັກ ລຸຍຝົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ອາຫານ ໄດ້ເຖິງມື ລູກຄ້າ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ທັນເວລາ, ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະ

ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ການສັ່ງອາຫານ ຜ່ານທາງມືຖື ກາຍເປັນຮູບແບບ ການໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິແບບໃຫມ່ ທີ່ປອດໄພ ຂອງຄົນໃນເມືອງ ຊຶ່ງກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ແລະ ຍັງສາມາດ ສ້າງອາຊີບ ແລະ ລາຍຮັບດີ ໃຫ້ກັບ ຣາຍເດີ້ ຫຼາຍໆຄົນ. ທາງ FM 90 ຂໍເປັນກໍາລັງແຮງໃຈ ໃຫ້ຜູ້ສູ້ຊີວິດ ທຸກໆທ່ານ.


ເຖິງວ່າຝົນຈະຕົກດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ ລຳບາກກໍ່ຕ້ອງອົດ ເພາະຄວາມທຸກມັນເປັນຕາຢ້ານ

ຮູບພາບ: Xaykhame Manilasith