ຂ່າວດີ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ Pfizer ເຂັມ 1 ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການສັກ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

0
114

ຂ່າວດີ ! ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ Pfizer ເຂັມ 1 ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການສັກ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ (ສະເພາະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) !
ໃນໄລຍະປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ເຂັມທີ 2 ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ

ທ່ານ ຈົ່ງໄປສັກວັກຊິນເຂັ້ມທີ 2 ຕາມກໍານົດເວລາ. ຖ້າກຸ່ມສ່ຽງ ຫາກໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບ ທັງ ສອງ ໂດສ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ທ່າອ່ຽງຂອງການລະບາດຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ ບໍ່ສາມາດແຜ່ລາມໄປໄດ້, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນຫຼາຍປະເທດ ທີ່ມີອັດຕາການສັກວັກຊິນສູງ ເລີ່ມຜ່ອນຜັນບັນດາມາດຕະການໃນສັງຄົມ ຕະຫຼອດຮອດການເດີນທາງ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊິນ ຫຼື ບໍ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ນໍາ ແລະ ເລັ່ງລັດໃຫ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈັດຫາວັກຊິນ ເພື່ອສັກໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໝ້ອຍ 50 ເປີເຊັນ ຂື້ນໄປ, ສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນການສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີ 1 ຊະນິດ Pfizer ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສັກວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2021 ເປັນ

ຕົ້ນໄປ. ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍບຸລິມະສິດແມ່ນ ຜູ້ອາຍຸ60 ປີຂື້ນໄປ ແລະ ຜູ້ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ. ເພື່ອໃຫ້ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນປົກຄຸມໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ກໍ່ຄື ພະແນກການອື່ນໆ ລົງກວດກາ, ຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດໃນບັ້ນສັກຢາປ້ອງກັນໃນແຂວງຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໃນເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.