ໃຫ້ເລືອດເທົ່າກັບໃຫ້ຊີວິດ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມເຊີນຊວນທຸກຄົນບໍລິຈາກເລືອດ

0
155

ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ເມື່ອໃດຊາດຕ້ອງການຊາວ ໜຸ່ມຂານອາສາ”. ອີງຕາມ ຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ເລືອດເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບຢູ່ຕາມໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.ຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ສະຫາຍ ຄຊປປລ ກະຊວງ,

ອົງການ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຸກລະດົມອາສາສະໝັກ ຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ບໍລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈບໍ່ຮຽກຮ້ອງສີ່ງຕອບແທນ ພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນ ” ເມື່ອໃດຊາດຕ້ອງການຊາວໜຸ່ມຂານອາສາ ” ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມສັງລວມກໍາລັງແຮງຂອງຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ

ໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ນຳໃຈເສຍສະຫຼະ ແລະ ຊ່ວຍຕໍ່ຊີວິດໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ນອນລໍຖ້າຢູ່ຕາມໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ, ໃນທາມກາງທີ່ ພະຍາດ Covid 19 ກຳລັງລະບາດ ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ເລືອດແມ່ນຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ຈື່ງສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະຫາຍ ແຈ້ງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໄປ

ບໍລິຈາກຢູ່ສູນຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ທີ່ໃກ້ບ້ານ ໂດຍໃຫ້ແຈ້ງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງວ່າມາບໍລິຈາກເລືອດຕາມແຈ້ງການຂອງ ສູນກາງ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ປຸກລະດົມສະມາຊິກພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຕາມແຈ້ງການນີ້ດ້ວຍ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ