ສີພະທາດໝາກໂມປ່ຽນໄປຕາມການເວລາ ບໍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນຝົນຕົກຫຼາຍຄືຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈ

0
125

ສີພະທາດໝາກໂມປ່ຽນໄປຕາມການເວລາ ບໍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນຝົນຕົກຫຼາຍຄືຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈປະຈຸບັນສີຂອງພະທາດໝາກໂມ ຢູ່ວັດວີຊຸນນະຣາດ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເລີ້ມປ່ຽນຈາກສີຂາວ ມາເປັນສີດ່າງດຳເລັກນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນສັງຄົມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງກັນ, ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ ທ່ານ ໜໍ່ແສງ ສາຍວົງເດືອນ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງວັດທະນະທຳ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ພະທາດໝາກໂມ ໄດ້ຮັບການບູລະນະຄືນໃໝ່ມາຮອດປະຈຸບັນເປັນເວລາເກືອບ 3 ປີ ເຊີ່ງການບູລະນະ ໄດ້ໃຊ້ວັດສະດຸຈາກທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທັງໄດ້ນຳໃຊ້ກຳມະວິທີແບບດັ່ງເດີມ ຕາມມາດຖານທີ່

ອົງການອຸຍເນັສໂກໄດ້ກຳນົດໄວ້, ສ່ວນຂັ້ນຕອນການບູລະນະ ຈະປະກອບມີປະທາຍປູນ ແລະປະທາຍເພັດ, ການປະຕິບັດຕົວຈີງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ໃກ້ສິດຕິດແທດທຸກຂັ້ນຕອນ ກັບບລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາບູລະນະ ເພື່ອໃຫ້ທຸກໜ້າວຽກມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່ກຳນົດ, ສຳລັບການປ່ຽນສີຂອງພະທາດໝາກໂມ

ແມ່ນເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາຂອງສ່ວນປະສົມໃນການບູລະນະ.ທ່ານ ໜໍ່ແສງ ສາຍວົງເດືອນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງວັດທະນະທຳ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ໃຫ້ຕື່ມວ່າ: ຜ່ານມາວຽກງານບູລະນະປະຕິສັງ ຂອນ ຍັງບໍໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນສັງຄົມ ມີ

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊີ່ງໃນຕໍ່ໜ້າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈະຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະຈະຈັດກອົບຮົມວຽກງານ ບູລະນະ -ປະຕິສັງຂອນ ໃຫ້ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບຢ່າງທົ່ວເຖີງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ວຽກງານ ບູລະນະ-ປະຕິສັງຂອນ ໄດ້ຮັບການສືບທອດຕໍ່ໄປ.

ຂ່າວ,ພາບ: ອາພຸດເດດ ບຸບຜາ