ເກີດເຫດການແມງມຸມຫຼາຍພັນໂຕບຸກເມືອງ

    0
    101

    ເກີດເຫດການແມງມຸມຫຼາຍພັນໂຕບຸກເມືອງ ຂອງປະເທດແມັກຊິໂກ ເກີດເຫດການ ແມງມຸມ ບຸກເມືອງ ເຊຕູມັນ ຊາຍຝັງທະເລເບື້ອງຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດແມັກຊິໂກ້ ຕາມສອງຟາກທາງ ຍາວ 7 ກິໂແມັດ ເຕັມໄປດ້ວຍໄຍແມງມູມ

    ແລະ ລູກແມງມຸມ ສ້າງໄຍ ຄຸມຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ຫຼາຍພັນຕົ້ນ ໂດຍນັກຊ່ຽວຊານທາງນິເວດວິທະຍາ ຂອງແມັກຊິໂກ້ ລາຍງານວ່າ ອາດເກີດຈາກ ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດ ເຮັດໃຫ້ແມງມຸມຫຼາຍລ້ານໂຕ ທີ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ

    ຢູ່ຕາມປ່າ ໃກ້ແຄມຝັ່ງທະເລ ຊຶ່ງເປັນປ່າ ທີ່ກໍາລັງຖືກຄຸກຄາມ ຈາກການຕັດໄມ້ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ບວກໃສ່ກັບສະພາບຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີແມງໄມ້ຫຼາຍ ພວກມັນຈຶ່ງອອກມາເຮັດຮັ່ງໄຍແມງມຸມ ເພື່ອດັກຈັບ ກິນແມງໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະເວລາ ບໍ່ດົນ ກ່ອນ ແມງມຸມເຫຼົ່ານີ້ ຈະກັບໄປແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ເດີມ.