ວັນທີ 03/6/2021 ເກີດເຫດໄຟໄໝລົດພ່ວງທີ່ທາງດ່ວນ

    0
    70

    ວັນທີ 03/6/2021 ເວລາ 12ໂມງ 30 ເກີດເຫດໄຟໄໝພ່ວງລົດພ່ວງທີ່ທາງດ່ວນ, ບ້ານສົງເປື່ອຍ, ນາໄຊທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ປັດຈຸບັນກູ້ໄພໄດ້ດັບໄຟຮຽບຮອ້ຍແລ້ວ. ລາຍລະອຽດເສຍຫາຍແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະແຈ້ງພາຍຫຼັງ