ຄົນງາມໃຈບຸນ ເອື້ອຍນາງ ຜູ້ທຳອິດ ທີ່ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກໃຫ້ຄຸກຂັງຕານປ່ຽວ ຊ່ວງ ວ ິ ກ ິ ດ ໂ ຄ ວ ິ ດ

0
124

ຫຼາຍຄົນປະສົບວິກິດ ຄວາມລໍາບາກ ຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ ເຊິ່ງໃນວີກິດ ເຮົາກໍຍັງເຫັນອີກໜຶ່ງມຸມຂອງນໍ້າໃຈຄົນລາວ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ແລະກັນ.ແລະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄົນ

ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ທີ່ປະສົບຄວາມລໍາບາກ ອີກກຸ່ມຄົນທີ່ປະສົບຄວາມລໍາບາກເຊັ່ນກັນ ກໍຄື ບັນດານັກໂທດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຢູ່ຫ້ອງຄຸມຂັງ ກໍປະສົບ

ຄວາມລໍາບາກເຊັ່ນກັນ.ເຊິ່ງກໍເປັນເລື່ອງດີສຸດໆທີ່ທາງ ເຟດບຸກ Porsche Bounmasesengkham ຜູ້ໃຫຍໃຈດີ ເຈົ້າຂອງ ບໍລິສັດ ບຸນມາ ສີແສງຄຳ ອະສັງຫາ

ລິມມະຊັບ ໄດ້ເຂົ້າໄປມອບ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ນໍ້າດື່ມ , ອາຫານແຫ້ງ , ອຸປະກອນ ເຄື່ອງປ້ອງກັນໂຄວິດ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ ຄຸກຄຸມຂັງຕານປ່ຽວ.ລວມ

ມູນຄ່າ 36,260,000 ກີບແນວໃດກໍຊົມເຊີຍຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີອີກໜຶ່ງບໍລິສັດເດີ້ ຂໍໃຫ້ຈະເລີນຈະເລີນ.