ແຈ້ງການ ໃຫ້ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນລາວ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ອິນເຕີເນັດ

0
143

ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາທ່ານຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຶບຕໍ່ນະໂຍບາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາໂຄວິດ-19 ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ,ການຮຽນ, ການສອນ ທາງໄກ ແລະ ຂົງເຂດປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ, ສະນັ້ນ ຈື່ງອອກແຈ້ງການມາຍັງທ່ານເພື່ອສຶບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ທຸກບໍລິສັດ ສ້າງແພັກເກັດພິເສດ ສໍາລັບບໍລິການເບີລາຍເດືອນ, ເບີຕື່ມເງິນ(020) ແລະ ຍິ້ມເນັດ ໃນລາຄາ 3.000ກີບ, ໄດ້ຮັບດາຕ້າ 2GB, ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ 24ຊົ່ວໂມງ (3000ກີບ/2GB/24ຊົ່ວໂມງ);2. ໃຫ້ນໍາໃຊ້ລະຫັດແພັກເກັດ *111*30# ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງທຸກບໍລິສັດ ແລະ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ນໍາໃຊ້ທຸກເຄືອຂ່າຍ;3. ໃຫ້ເພີ້ມຄວາມໄວ ຂອງທຸກແພັກເກັດອິນເຕີເນັດ ສໍາລັບບໍລິການມືຖືຂື້ນ 10%;

4. ໃຫ້ເພີ້ມຄວາມໄວ ຂອງບໍລິການອິນເຕີເນັດມີສາຍ ທີ່ເປັນອິນເຕີເນັດພາຍໃນປະເທດຂື້ນ 10% ສໍາລັບທຸກປະເພດບໍລິການ;5. ໃຫ້ເພີ້ມຄວາມໄວ ຂອງບໍລິການອິນເຕີເນັດມີສາຍ ທີ່ເປັນອິນເຕີເນັດອອກນອກປະເທດຂື້ນ 5% ສໍາລັບທຸກປະເພດບໍລິການ;6. ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ຫາ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021.ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການ ສະບັບນີ້ດ້ວຍ.