ແຈ້ງການໃຫມ່ ກ່ຽວກັບການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການຫຼີ້ນກິລາຂອງມວນຊົນ ໃນໄລຍະການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ

0
98

ແຈ້ງການໃຫມ່‼️ແຈ້ງການ​ກ່ຽວກັບການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການຫຼີ້ນກິລາຂອງມວນຊົນ ໃນໄລຍະການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງ ພ ະ ຍ າ ດ ໂ ຄ ວ ິ ດ ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນໃນບາງບໍລິເວນ ແຕ່ນີ້ຮອດ 4 ມິຖຸນາ 2021​ ຂອງກະຊວງ​ສຶກສາທິການ​ ແລະ​ ກິລາ ເພື່ຶອສືບຕໍ່ແລະເພີ້ມທະວີປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ສະກັດ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ແລະ ບາງມາດຕະການຜ່ອນຜັນຢູ່ບາງບໍລິເວນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳອອກກຳລັງກາຍແລະຫຼິ້ນກິລາມວນຊົນເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:


ແຈ້ງການໃຫມ່ ກ່ຽວກັບການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການຫຼີ້ນກິລາຂອງມວນຊົນ ໃນໄລຍະການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ


ແຈ້ງການໃຫມ່ ກ່ຽວກັບການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການຫຼີ້ນກິລາຂອງມວນຊົນ ໃນໄລຍະການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ