ແຊຣເຕື່ອນທຸກຄົນເດີ ສັ່ງ oppo ແຕ່ໄດ້

    0
    46

    ຝາກເຖີງບັກນີ້ເດີ້ ມືງຍູ່ສະຫວັນນະເຂດດຽວກູຂື້ນໄປຫາມືງ . ມືງເຮັດກູຄັກຫຼາຍ ກູຂື້ນໄປຫາມືງແທ້ ກູຖາມເຂົາກ່ອນວ່າລົງໃຕ້ໄດ້ບໍ່ ສັ່ງ ໂທລະສັບoppo. ໄດ້ວິນໂຟນ ເອົາມາເຜົາສົບພໍ່ມືງຕີ້No Liengphachan.