ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ຜ່ອນຜັນຫລຸດລາຄາການຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ 5% ຂອງມູນຄ່າໃບບິນ

0
141

ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງອອກຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜ່ອນ ຜັນຫລຸດລາຄາການຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ 5% ຂອງມູນຄ່າໃບບິນ ສະເພາະລູກຄ້າປະເພດ ຫນຶ່ງ ໃນໄລຍະເດືອນມິຖຸນາຫາເດືອນສິງຫາ2021 ອິງຕາມໜັງສືສະເໜີຄະນະສະເພາະກິດ ດ້ານເສດຖະກິດສະບັບເລກທີ 117/ນປນຄ ລົງວັນທີ 30 ເມສາ 2021 ອິງຕາມໜັງສືແຈ້ງຕອບກົມນຳ້ປະປາ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງສະບັບເລກທີ່ 116/ນປນຄ ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2021 ອິງຕາມຕາຕະລາງສັງລວມການປັບຫຼຸດລາຄານຳ້ປະປາຊ້ວງເດືອນ 6-8 ປີ 2021 ສະບັບວັນທີ 30 ເມສາ 2021 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:


ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ຜ່ອນຜັນຫລຸດລາຄາການຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ 5% ຂອງມູນຄ່າໃບບິນ