ຂ່າວດີ ທຶນຮຽນຟຣີມາແລ້ວ ມີຈຳນວນຈຳກັດ ພ້ອມມີເບັ້ຍລ້ຽງ 800.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

0
143

ຂ່າວດີ ທຶນຮຽນຟຣີ ມີຈຳນວນຈຳກັດ ສະຫມັກກ່ອນມີໂອກາດກ່ອນ ມາຮອດແລ້ວ ! ໃຜທີ່ສົນໃຈຮຽນແທ້ໆໃຫ້ ສະຫມັກທາງອອນລາຍ ໂດຍຖ່າຍຮູບໃບປະກາດປະຖົມ ແລະ ສຳມະໂນຄົວມາກ່ອນ ທີ່ເບີ ວອດແອັບ 02098009636 ,02056926608, 02054877037, 02056328671

ໃນວັນທີ່02/6/2021 ຈຶ່ງນຳເອກະສານແທ້ ທັງຫມົດທີ່ໃຫ້ປະກອບຕາມຂ້າງລຸ່ມມາສົ່ງ ອີງຕາມຄຳສັ່ງໃຫ້ເປີດຮຽນ , ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ ໂຄງການລາວ029

ສະຫມັກໄດ້ແຕ່ວັນທີ 20.5.2021 ຫາ 24.06.2021 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ,ໂອກາດດີໆບໍ່ມີຕະຫລອດ ປິດຮັບວັນທີ 24.06.2021ມາແຕ່ໂຕແລະຫົວໃຈ ຢາກເຮັດວຽກໃນອາຊີບນີ້ແທ້ ເຮົາຍິນດີຊ່ວຍທຸກທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອກາດ

ສາຂາ ວິຊາປຸງແຕ່ງອາຫານ 25 ທຶນ ;ສາຂາ ການໂຮງແຮມ 20 ທຶນ , ສາຂາ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 20 ທຶນ , ຮຽນໄລຍະ3ເດືອນ ຈົບໄປໄດ້ໃບປະກາດຊັ້ນຕົ້ນ ຮຽນຫມົດມື້ແຕ່ເຊົ້າ ຫາ ຄໍ່າ

ເອກະສານປະກອບການຮຽນ: 1. ໃບປະກາດປະຖົມ !ຕ້ອງກົງກັນກັບສຳມະໂນຄົວ! ກ໋ອບປີ້ສີ 2ໃບ , 2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 2ໃບ ,3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວກ໋ອບປີ້ສີ 3ຊຸດ, 4. ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວ 2 ໃບ , 5. ຮູບຖ່າຍຂະຫນາດ 3×4 6ໃບ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກຮຽນທຶນ:ສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ , ອາຍຸ 18-30 ປີ, ຄອບຄົວຂາດເຂີນທຶນສົ່ງເສີມການຮຽນ,ບໍ່ເຄີຍຮຽນວິຊາຊີບໃດໆມາກ່ອນ,ມີພາຫະນະທຽວການ (ຢໍ້າຕ້ອງມີພາຫະນະເພື່ອໃຊ້ໄປເຮັດວຽກຫລັງຮຽນຈົບ ) ,ສຸຂະພາບຕ້ອງແຂງແຮງສົມບູນ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຊໍ່າເຮື້ອ

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບ:ມີເບັ້ຍລ້ຽງ 800.000/ເດືອນ,ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນຟຣີ ,ມີປະກັນສຸຂະພາບ ໄລຍະຮຽນເຈັບເປັນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ,ຄ່າເດີນທາງ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະການຮຽນ,ຫໍພັກຟຣີ ທຸກຄົນຕ້ອງນອນຫໍພັກເພາະເຮົາມີສອນອັງກິດພາກຄໍ່າໃຫ້ ,ເຄື່ອງບ່ອນນອນ1ຊຸດ , ເຄື່ອງແບບ 2 ຊຸດພິເສດມີສອນພາສາອັງກິດທົ່ວໄປແລະວິຊາສະເພາະໃຫ້ພາກຄໍ່າ:ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ເອົາໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ 021540545 ແລະ 021261566