ເດືອນ 4 ສປປ ລາວ ຂາດດຸນການຄ້າ 64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

0
155

ເດືອນ 4 ລາວ ຂາດດຸນການຄ້າ 64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເວບໄຊສູນຂ່າວສານທາງການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປີດເຜີຍ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນເມສາ ປີ 2021 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 918 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 427 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ມີປະມານ 491 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 64 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.ສິນຄ້າ

ສົ່ງອອກຫຼັກ ສະເລ່ຍທັງໝົດແມ່ນເປັນເງິນປະມານ 427 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດ ເຊັ່ນ: ແຮ່ທອງ ມີມູນຄ່າປະມານ 24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໝາກກ້ວຍ ມີມູນຄ່າປະມານ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຄໍາປະສົມ (ຄຳແທ່ງ) ມີມູນຄ່າປະມານ 74 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມັນຕົ້ນ ມີມູນຄ່າປະມານ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ມີມູນຄ່າປະມານ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອື່ນໆ.ດ້ານສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກ: ສະເລ່ຍທັງໝົດແມ່ນເປັນເງິນປະມານ 491

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດ ເຊັ່ນ: ພາຫະນະທາງບົກ (ນອກຈາກລົດຈັກ, ລົດໄຖ) ມີມູນຄ່າປະມານ 39 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ມີມູນຄ່າປະມານ 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນ້ຳມັນກາຊວນ ມີມູນຄ່າປະມານ 38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ) ມີມູນຄ່າປະມານ 61 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ເຫຼັກກ້າ ມີມູນຄ່າປະມານ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອື່ນ

ໆ.ບັນດາປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼັກອັນດັບ 1 ແມ່ນ ສປ ຈີນ ມູນຄ່າ 192 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄທ 64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສະວິດເຊີແລນ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຢຍລະມັນ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.5 ປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້າຫຼັກ ອັນດັບ 1 ແມ່ນ ປະເທດໄທ ມູນຄ່າ 233 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 108 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຢີ່ປຸ່ນ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສ ອາເມລິກາ 26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.