ສຸດເສົ້າ ເກີດເຫດກະເສົ້າໄຟຟ້າຕົກ ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດ 14 ຄົນ

0
171

ສຸດເສົ້າ ເກີດເຫດກະເສົ້າໄຟຟ້າຕົກ ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດ 14ຄົນ(ມີເດັກນ້ອຍ). ທີ່ປະເທດອິຕາລີ: ມີຜູ້ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດ 14 ລາຍ ຈາກຂີ່ກະເສົ້າໄຟຟ້າ ເພື່ອຊົມວິວທິວທັດເທິງຍອດພູ ເຄເບີ້ນຄ່າ ລະດັບຄວາມສູງ 1,490 ແມັດ ຕົກລົງສູ່ພື້ນດິນ 20 ແມັດ ແລະ ກິ້ງລົງໄປຕາມເນີນ( ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍ 2 ຄົນຢູ່ໃນອາການສາຫັດ ອາຍຸ 5 ປີ ແລະ 9 ປີ ໄດ້ຖືກເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານເຮລີຄ໋ອບເຕີ້ເພື່ອໄປໂຮງໝໍຜ່າຕັດ ເນື່ອງຈາກກະດູກຫັກ ແລະ ບາດເຈັບໜັກ )ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 9 ປີກໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ


ສຸດເສົ້າ ເກີດເຫດກະເສົ້າໄຟຟ້າຕົກ ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດ 14 ຄົນ


ສຸດເສົ້າ ເກີດເຫດກະເສົ້າໄຟຟ້າຕົກ ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດ 14 ຄົນ


ສຸດເສົ້າ ເກີດເຫດກະເສົ້າໄຟຟ້າຕົກ ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດ 14 ຄົນ


ສຸດເສົ້າ ເກີດເຫດກະເສົ້າໄຟຟ້າຕົກ ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດ 14 ຄົນ