ແມງໄມ້ຕອດ ຕຸ່ມຂື້ນທົ່ວໂຕ ໂຊກດີຫມໍຊ່ວຍທັນ

    0
    89

    ໃນວັນທີ່ 20.5.2021 ໃນໂລກອອນໄລເຟສ ມີສາວຄົນຫນຶ່ງເລົ່າວ່າ ເຕືອນແມງຫຍັງບໍ່ຮູ້ ໃຜຮູ້ແດ່ໂຕຫຍັງນີ້ ກັດຂ້ອຍເກືອບຕາຍຍ້ອນແພ້ພິດມັນແຮງ ຕຸ່ມແພ້ໄຂ່ຂື້ນຫນ້າແລະຫມົດຕົນໂຕ ຫາຍໃຈຝືດແຫນ້ນເອິກ ລະວັງເດີທຸກຄົນ

    ແມງໄມ້ປະເພດນີ້ ຫລາຍຄົນເອີ້ນແມງ ໄຍ ມີພິດຮ້າຍແຮງ ໃນຕະກູນດຽວ ກັບເຜີ້ງຕໍ່ແຕນ ເວລາຕອດຈະປວດທໍລະມານ ແລະເກີດອາການຟົກບ່ວມ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາລະລາຍພິດ ຂອງມັນ

    ມີສະຕິ ກັບແມງໄມ້ ຢ່າຄິດວ່າມັນເປັນມິດ ບາງທີອາດເປັນພິດທຳລາຍຊີວິດເຮົາ