ແກ້ຂ່າວ ພ້ອມອອກມາຂໍ້ໂທດ ແລະ ຊີ້ແຈ້ງ ວ່າເປັນເລື່ອງເຂົ້າໃຈຜິດ

0
133

ຄຳແກ້ຂ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ນາງ ວຽງອາຍຸ38ປີ ຢຸບານທ່າລຽບ ເມືອງແມດ ແຂງວຽງຈັນ.ໄດ້ເອົາແມ່ມາເຂົ້າໂຮງໝໍ103 ໃນວັນທີ່23/5/2021 ຂອງວັນທີດ ໃນເວລາ
ຕອນກາງຄືນ.8:00 ຊັ້ນ3 ຫອ້ງມໍລຸະຊຸມທີ່ໄດ້ໂພສແນວບໍ່ດີເວົເາບໍ່ມວນໃຫ້ພ/ງ ອະນາໄມ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈີ່ງຂອ້ຍຂໍຮັບພີດແລະຂໍໂທດທາງພ/ງພອ້ມບໍ່ລີສັດອະ

ນາໄມ້ພອ້ມທັງໂຮງໝໍສຸນກາງ103ວ່າບໍ່ມີຄວາມຈີງທີ່ພ/ງອະນາໄມ້ເວົ້າບໍ່ມວນແລະພ/ງເຂົ້າກໍເຮັດວຽກຕາມບໍ່ລີສັດແລະໂຮງໝໍສຸນກາງວ່າງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ດັ່ງນັ້ນ

ຂາພະເຈົ້າເອງຈີ່ງໄດ້ອອກມາຂໍໂທດແລະແກ້ຂ່າວຄືນທີ່ໂພສເລື່ອງບໍ່ດີໃຫ້ແກ້ພ/ງແລະບໍ່ລີສັດອະນາໄມເສຍຫາຍນັ້ນໂຕຂ້າພະເຈົ້າເອງຈະຖືເປັນບົດຮຽນອັນລຳຄ່າແລະ

ຈະບໍ່ໂພສເລືອງທີ່ບໍ່ດີແລະຄົນອືນແລະສັງຄົມອີກແລະຫັວງວ່າທາງພພະນັກງານແລະບໍ່ລີສັດອະນາໄມປະຈຳຢຸໂຮງໝໍສຸນກາງ103ຈະໃຫ້ອະໄພຂະພະເຈົ້າພອ້ມທັງຫມຸ່ເຟສທຸກໆຄົນ. ຂໍຂອບໃຈ ນາງວຽງ

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ມີເຟສປຸດ Tiengkham Souphathong ກ່າວວ່າ ຂ້ອຍມາໃຊ້ບໍລິການໂຮງໝ໋103ຖຶກພະນັກງານຖູພື້ນປາກບໍ່ມ່ວນ.ໃສຄັກເເທ້ພີ່ນ້ອງສາວງາມໃຈເນົ່າຂ້ອຍມາເເຕ່ບ້ານນອກມັນເຮັດທຳທ່າລັງກຽດຖ້າບໍມີເງີນບໍມາໂຮງໝ໋ດອກນາ