ລູກຢູ່ບ້ານຟັງຄວາມຕູ້ຕູ້ ປາປາ ປູ່ຍ່າ ແລະ ທຸກຄົນ ເພິ່ນຈຶ່ງແພງລູກເດີ້.

    0
    44

    ແມ່ຂໍໂທດເດີ້ລູກ ທີ່ແມ່ຕ້ອງປະລູກໄປເປັນແພດສະຫນາມປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ. ຊ່ວງແມ່ບໍ່ຢູ່ ໃຫ້ລູກເຂັ້ມແຂງ, ແຂງເເຮງ, ເປັນຄົນຄຳຮູ້, ລ້ຽງງ່າຍ, ກິນງ່າຍຄືແນວນີ້ເດີ້. ແມ່ໄປລະຈະຮີບກັບມາຫາລູກ.ຫວັງວ່າມື້ຫນຶ່ງລູກຈະເຂົ້າໃຈແລະພູມໃຈໃນໂຕເເມ່ເດີ້ເບວ.ເບວຊານ້ອຍ1ປີ23ມື້