ເຈົ້າສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າເອງມີຊື່ວ່າ ຈັກດາວົງ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

    0
    71

    ເຈົ້າສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າເອງມີຊື່ວ່າ ຈັກດາວົງ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ . ຕໍ່ສັງຄົມລາວ ຕໍ່ພັກຕໍ່ລັດຫລາຍໆເດີ້ກ່ຽວກັບເຫດການທີເກີດຂື້ນຢູໃນຂະນະນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຂໍແກ້ໂຕແຕ່ຢາງໃດເນາະ ຜິດກະວ່າກັນໄປຕາມຜິດຖືກກະວ່າກັນໄປຕາມຖືກ ໃຫ້ກົດຫມາຍເປັນຜູ້ຕັດສິນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍອມຮັບຜິດ.

    ແລະພ້ອມທີຈະຖືກດຳເນີນຄະດີທຸກປະການ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາກອອກມາຂໍໂທດຂໍອະໄພຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວສັງຄົມລາວຫລາຍໆເດ. ຈາກເຫດການທີເກີດຂື້ນແມ່ນເປັນບົດຮຽນຄັ້ງຍິງໃຫຍ່ເລີຍ ຈາກສິງທີຂ້າພະເຈົ້າກະທຳລົງໄປໂດຍຍັງຄິດ