ວ ັ ກ ຊ ີ ນ ແອສຕຣາເຊເນກາ ມີປະສິດທິພາບ ຕ້ານ ໂ ຄ ວ ິ ດ ສ າ ຍ ພ ັ ນ ອ ິ ນ ເດ ຍ

0
166

ວ ັ ກ ຊ ີ ນ ແອສຕຣາເຊເນກາ ມີປະສິດທິພາບ ຕ້ານ ໂ ຄ ວ ິ ດ ສ າ ຍ ພ ັ ນ ອ ິ ນ ເດ ຍ ຂປລ.ຕາມແຫລ່ງຂ່າວ ລອນດອນ ຂອງ ອັງກິດ, ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ ຫລ້າສຸດ ໃນອິນເດຍ ພົບວ່າ: ວັກຊິນ ປ້ອງກັນ ການຕິດເຊື້ອ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງ ແອສຕຣາເຊເນກາ ມີປະສິດທິພາບ

ໃນການຕໍ່ຕ້ານ ໄວຣັສ ກາຍພັນ ທ່ີພົບ ໃນອິນເດຍ ເປັນແຫ່ງ ທຳອິດ ເຖິງ 97%. ຜົນການ ສຳຫລວດ ຫລ້າສຸດ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນອິນເດຍ ເກືອບ 3.300 ຄົນ ມີພຽງ 2 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປປິ່ນປົວ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ເພາະວ່າໂຄວິດ-19 ໃນທຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍ ຂອງ ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບວັກຊິນ ຂອງ ແອສຕຣາເຊເນກາ ແລະ ທັງໝົດ ເຮັດວຽກ ທາງດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ອິນເດຍ .


ວ ັ ກ ຊ ີ ນ ແອສຕຣາເຊເນກາ ມີປະສິດທິພາບ ຕ້ານ ໂ ຄ ວ ິ ດ ສ າ ຍ ພ ັ ນ ອ ິ ນ ເດ ຍ


ວ ັ ກ ຊ ີ ນ ແອສຕຣາເຊເນກາ ມີປະສິດທິພາບ ຕ້ານ ໂ ຄ ວ ິ ດ ສ າ ຍ ພ ັ ນ ອ ິ ນ ເດ ຍ