ມື້ນີ້ຕອນສວຍ12ໂມງ ໄດ້ມີເດັກຊາຍຄົນຫນື່ງມາຂໍເຂົ້າຂໍນໍ້າກິນ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເພີ່ນ ກະໄດ້ເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າ ຂອງກິນນ້ອຍຫນື່ງໃຫ້.

    0
    56

    ມື້ນີ້ຕອນສວຍ12ໂມງ ໄດ້ມີເດັກຊາຍຄົນຫນື່ງມາຂໍເຂົ້າຂໍນໍ້າກິນ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເພີ່ນ ກະໄດ້ເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າ ຂອງກິນນ້ອຍຫນື່ງໃຫ້. ຂ້ອຍໄດ້ຖາມລາວວ່າ ພໍ່ແມ່ເຈົ້າຢູ່ໃສ ລາວຕອບວ່າໂຕເອງບໍ່ມີພໍ່-ແມ່ ແລະໄດ້ຖາມອີກວ່າ ດຽວນີ້ສິໄປໃສ ລາວຕອບວ່າຢ່າງໄປຕາມທາງເລື້ອຍໆ . ແລ້ວເຈົ້ານອນຢູ່ໃສ ລາວຕອບວ່າ ນອນປ່າ ຕາອີຕົນເດ ໃຜເຫັນກະເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າໃຫ້ລາວແດ່ ຊ່ວຍໆກັນ👍✌🏻