ປະຊາຊົນຂ້ອງໃຈ ເມື່ອຄ່າ ໄຟຟ້າ ເພີ້ມຂື້ນເປັນ 10 ເທົ່າເລີຍ

0
139

ເບີ່ງເອົາເດີພໍ່ແມ່ອ້າຍນ້ອງປະຊາຊົນລາວທຸກບັນດາຊົນເຜົ່າ ຄ່າໄຟປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄຟ້າແຫ່ງອາຊຽນ.ຈາກເດືອນຜ່ານມາຈ່າຍບໍ່ເກີນແສນກີບ ຫລື ເດືອນ3 ຜ່ານມາ

ພຽງ 19,000ກີບ (ແຕ່ມາເດືອນ4 ຕົກເປັນ 729,000ກີບ) ພວກສູເອົາສະຫມອງສ່ວນໃດມາຄິດໄລ່ ແລະພວກສູເອົາຫຍັງມາວັດແທກເດືອນນີ້ກູຕ້ອງຈ່າຍ

729,000ກີບ ຂື້ນຕັ້ງ 70ເທົ່າ ຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.ຖ້າຈະໂກງໃຫ້ໄປໂກງຄົນລວຍພຸ້ນ ຢ່າມາໂກງຄົນຊາວສວນຄົນທຸກຄືກູ ມື້ນີ້ສຸກ ທີ່ 21/05 ມີໂວຍແນ່ນອນ

ຫ້ອງການໄຟ້າ.ຖ້ານໍາໄດ້ໄລ່ທັນກະວ່າອອກມາຂໍໂທດພີມບີນຜິດ – ພະນັກງານໃຫມ່ ເລື່ອງແບບນີ້ມັນເປັນຊໍ້າເຫື້ອ ແລະ ເປັນປະຫວັດສາດຍາວນານມາແຕ່ດົນ.ກູວ່າຖ້າເອົາລະບົບຄິດໄລ່ບີນມັນບໍ່ຜິດລ້ານ% ແຕ່ຖ້າມືງເຈນຕະນາໃຊ້ມືພີມກູເຊື້ອ10ລ້ານ% ເວົ້າມາກູ 000ແທ້.


ປະຊາຊົນຂ້ອງໃຈ ເມື່ອຄ່າ ໄຟຟ້າ ເພີ້ມຂື້ນເປັນ 10 ເທົ່າເລີຍ