ເຖິງທ່ານຜູ້ໂດຍສານທຸກໆທ່ານ ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໄປຕື່ມອີກ ຈົນຮອດວັນທີ 04/06/2021

    0
    52

    ເຖິງທ່ານຜູ້ໂດຍສານທຸກໆທ່ານ. ອີງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ສະຖານີສາຍໃຕ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໄປຕື່ມອີກ ຈົນຮອດວັນທີ 04/06/2021 ສະນັ້ນຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານເພື່ອຊາບ.