#ຊ່ວຍເເຊຮ໌ເເດ່…..ໃຫ້ຮອດເຈົ້າຂອງເງິນເເດ່ເດີ…

    0
    45

    ມື້ນີ້ໄປ ວຽກມາ…..ເຫັນເເຈ້ງວ່າມີເງິນໂອນເຂົ້າໄປເບິ່ງອ້າວ….. ເງິນຫຍັງຄືຫຼາຍເເທ້ ຄຳອະທິບາຍກໍ ບໍ່ເຄີບຮູ້ເພາະບໍ່ເຄີຍໄປ ສ້າງໂປຣແກຣມນຳບໍລິສັດຫຍັງມາກ່ອນ……. .ຊ່ວຍກັນເເຊຮ໌ອອກໄປເດີ….ຖ້າເຈົ້າຂອງເຫັນກໍຕິດຕໍ່ກັບເເດ່ເດີ…ຊື່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊື່ເເນວໃດເພາະເເອັບບໍໄດ້ບອກ….