ຕາອີ່ຕົນເດັກນ້ອຍໄວ 6ປີ ຖືກລົດປັ່ນດິນ ປັ່ນຈົນເສຍຊີວິດຄ່າທີ

    0
    142

    ຕາອີ່ຕົນເດັກນ້ອຍໄວ 6ປີ ຖືກລົດປັ່ນດິນ ປັ່ນຈົນເສຍຊີວິດຄ່າທີ ເລື່ອງເລົ່າ: ຜູ້ຂັບເປັນພໍ່ ເຊິ່ງພວມຈະອອກໄປປັ່ນດິນ ລູກພັດມາແລ່ນໃສ່ລົດ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລູກ ຖືກປັ່ນຈົນເສຍຊີວິດ ສ່ວນພໍ່ກໍເສຍໃຈ ຈົນນັ່ງໄຫ້ຈົນເກືອບຈະເປັນລົມ. ໂດຍບໍ່ຄິດວ່າຈະເກີດເຫດແບບນີ້ຂຶ້ນ ທີ່ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ #ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນລະມັດລະວັງໃນການຂັບຂີ່ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການເກີດເຫດ