ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆໃດ໋ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຖືເບົາ ລູກບໍ່ກິນເຂົ້າກິນແຕ່ນົມ

    0
    49

    ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆໃດ໋ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຖືເບົາ ລູກບໍ່ກິນເຂົ້າກິນແຕ່ນົມ ກິນແຕ່ເຂົ້າໜົມ ອາດເປັນຄືເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ເຊົາໄວໆກັບມາຍ່າງໄດ້ເດີ້ລູກ. ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ນຳກັນເດີ້