ຂ່າວດີມາແລ້ວ ຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງການຫຼຸດ ຄ່າໄຟຟ້າ ຊ່ວງວິກິດ ໂ ຄ ວ ິ ດ

0
153

ແບບນີ້ແລະທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການ! ຫຼວງພະບາງມາແລ້ວ ແຈ້ງການຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ຊ່ວງ ໂ ຄ ວ ິ ດ ລະບາດ ເອີ້ນວ່າເປັນອິກໜຶ່ງຂ່າວດີທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນໃນຍາມວິກິດ ນັ້ນກໍ່ຄືການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງລົງ ແລະ ມື້ນີ້ຫຼວງພະບາງມີນະໂຍບາຍນັ້ນແລ້ວ. ລັດວະສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ອອກແຈ້ງການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການ ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວ ິ ດ ໃນປີ 2021.ໂດຍແຈ້ງການດັ່ງກ່າວມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າ ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ 3% ຂອງຄ່າໄຟ ແລະ ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ປະຈໍາເດືອນ 5, 6, 7 (ໄລຍະ 3ເດືອນ) 2. ຈະເລື່ອນໄລຍະການຊໍາລະໜີ້ຄ່າໄຟຟ້າຂອງລູກຄ້າອອກໄປຕື່ມຈາກ 2ເດືອນເປັນ 3ເດືອນ.


ຂ່າວດີມາແລ້ວ ຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງການຫຼຸດ ຄ່າໄຟຟ້າ ຊ່ວງວິກິດ ໂ ຄ ວ ິ ດ