ດ່ວນ ປະກາດຫາຜູ້ມີລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ ດຣ. ນາງ ວຽງສາຄອນ ຫຼວງປະດິດ ໂດຍດ່ວນ

0
759

ດ່ວນ ປະກາດຫາຜູ້ມີລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ ດຣ. ນາງ ວຽງສາຄອນ ຫຼວງປະດິດ ເບີໂທ 020 94095533 ແລະ ເບີ 020 55663579 ໂດຍດ່ວນ ເຊີງມີຊື່ດັ່ງນີ້: 1. ທ້າວ ມິນຕາ ອາຍຸ 23 ປີ , 2. ທ້າວ ສຸພາລີ ອາຍຸ 23 ປີ , 3. ນາງ ມະນີວັນ 40 ປີ , 4. ທ້າວ ວິຊຽນ 38 ປີ ຢູ່ບ້ານວັງຫຼວງ, ເມືອງລອງຊານ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ບຸກຄົນທັງສີ່ນີ້ຈົ່ງຮີບຮ້ອນໂຕໂທກັບເບີດັ່ງກ່າວ ຫຼື ແຈ້ງຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານແພດໝໍດ່ວນ, ຖ້າຫາກທ່ານໃດຮັບຮູ້ແລ້ວບໍ່ຮີບຮ້ອນມາສະເໜີໂຕ ຫຼື ຈົງໃຈລົບຫຼີກແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.


ດ່ວນ ປະກາດຫາຜູ້ມີລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ ດຣ. ນາງ ວຽງສາຄອນ ຫຼວງປະດິດ ໂດຍດ່ວນ