ສປປ ລາວ ໄດ້ອັບດັບທີ່ 100 ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ

0
353

10 ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ  ສໍາຫຼວດໂດຍ World Happiness Report 2021 ( ຈາກຜົນສໍາຫຼວດປີ 2018-2020)
ເຫັນວ່າປະເທດຟິນແລນເປັນອັນດັບ 1 ໄດ້ 4 ປີຊ້ອນກັນ ດ້ວຍຄະແນນ 7,842 ເຊິ່ງຄະແນນ ໄດ້ມາຈາກ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຄວາມສຸກເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜຸນສັງຄົມ, ເສລີພາບເລື່ອງສ່ວນຕົວ, GDP, ລະດັບຄວາມສຸດຈະລິດໃນປະເທດ, ສຸຂະພາບ, ອາຍຸສະເລ່ຍ ແລະ ອື່ນໆ.ສ່ວນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບ 100 ດ້ວຍ 5,030 ຄະແນນ ລາຍຊື່ 10 ປະເທດມີດັ່ງນີ້:

1. Finland , 2. Iceland , 3. Denmark , 4. Switzerland , 5. Netherlands , 6. Sweden , 7. Germany , 8. Norway , 9. New Zealand , 10. Austria