ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ດູຕົນເດ້ ແມ່ບໍ່ສະບາຍມີ ພຽງລູກນ້ອຍ ທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່

0
856

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແນ່ເດີ ລາວຊື່ວ່າ ນາງ ລົມ ບຸນະເພັງ ຢູ່ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ ຜູ້ກ່ຽວເປັນລ່ອຍຫມົດໂຕຊ່ວຍເຫລືອໂຕເອງບໍ່ໄດ້ມີລູກ 2 ຄົນ ບໍ່ມີຜົວ ປະຈຸບັນຮັກສາໂຕຢູໂຮງໝໍ 103 ຊັ້ນ 7 ຫ້ອງ B 01 ຕືກຈີນ ມີເງີນຕິດບັນຊີ 50.000 kip ຜູ້ໃດຢາກຮ່ວມບໍລິຈາກ ຊ່ວຍເຫລືອ ອາຫານ ປັດໄຈ ຕ່າງໆ ໂອນຜ່ານບັນຊີ ຂ້ອຍໄດ້ເດີ
ສ່ວນລາຍລະອຽດແລະຈຳນວນເງີນຈະແຈ້ງອີກເທື່ອ ຊື່ບັນຊີ Chankeo Xaysomboun 151120001136803001 ເວລາໂອນແຈ້ງເນື້ອໃນພ້ອມເດີວ່າໂອນຊ່ວຍເຫລືອ ນາງ ລົມ ຂໍຂອບໄຈ


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ດູຕົນເດ້ ແມ່ບໍ່ສະບາຍມີ ພຽງລູກນ້ອຍ ທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ດູຕົນເດ້ ແມ່ບໍ່ສະບາຍມີ ພຽງລູກນ້ອຍ ທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ດູຕົນເດ້ ແມ່ບໍ່ສະບາຍມີ ພຽງລູກນ້ອຍ ທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ດູຕົນເດ້ ແມ່ບໍ່ສະບາຍມີ ພຽງລູກນ້ອຍ ທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ດູຕົນເດ້ ແມ່ບໍ່ສະບາຍມີ ພຽງລູກນ້ອຍ ທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່


ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ດູຕົນເດ້ ແມ່ບໍ່ສະບາຍມີ ພຽງລູກນ້ອຍ ທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່