ຫນ້າອັດສະຈັນ ຍິງຊາວມາລີເກີດລູກແຝດ 9 ຄົນ

0
238

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານເມື່ອວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ວ່າ ນາງຮາລິມາ ຊິສເຊ ຊາວມາລີ ເກີດລູກຝາແຝດ 9 ຄົນ ເປັນຍິງ 5 ຄົນ ແລະຊາຍ 4 ຄົນ ທີ່ໂຮງຫ

ມໍແຫ່ງຫນຶ່ງໃນປະເທດໂມຣ໋ອກໂກ ໂດຍລັດຖະບານປະເທດມາລີອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຍິງຄົນດັ່ງກ່າວເດີນທາງໂດຍເຮືອບິນ ໄປຜ່າຄອດທີ່ນັ້ນ ເນື່ອງຈາກລະບົບແພດທັນສະໄຫມ

ແລະປອດໄພກ່ວາດ້ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກມາລີເປີດເຜີຍວ່າ ແມ່ ແລະລູກທັງ 9 ຄົນ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີດ້ານແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການໃຫ້ກຳເນີດລູກ

ຝາແຝດ 9 ຄົນ ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຍາກຫລາຍທີ່ສຸດ ອາການແຊກຊ້ອນລະຫວ່າງຫລັງການເກີດ ຫມາຍຄວາມວ່າເດັກຫລາຍຄົນມັກຈະບໍ່ລອດຊີວິດການທີ່ນາງຊິສເຊຖືພາລູກແຝດ 9 ຄົນ ສ້າງຄວາມອັດສະຈັນ ແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແກ່ຊາວມາລີທັງປະເທດ