ເຕືອນແມ່ຍິງ ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເວລາມີປະຈຳເດືອນລະເຈັບທ້ອງໃຫ້ຮີບໄປກວດ ອາດເປັນສັນຍານເຕືອນເຖິງຂັນຜ່າຕັດໄດ້

  0
  288

  ຜູ້ຍິງຄົນໃດເວລາປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນຫລາຍໆໃຫ້ຮິບພາກັນໄປກວດເບິ່ງເດີ..ຢ່ານິ່ງນອນໃຈເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໂຕເຮົາເອງ

  ຂ້ອຍກະຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ເຈັບແຕ່ລະເທື່ອກະບໍ່ເຄີຍໃສ່ໃຈຈົນມັນເຈັບຫນັກຈຶ່ງມາກວດ ຈົນຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດກະທັນຫັນ..

  ໂຮງຫມໍພັດບໍ່ມີເລືອດຍ້ອນມັນແມ່ນຊ່ວງໂຄວິດ ດີແຕ່ແຟນມີກຸບເລືອດດຽວກັນບໍ່ຊັນກະຕາຍຖີ້ມລ້າໆຖືວ່າບຸນຍັງມີ

  ຜູ້ຍິງຄົນໃດຮູ້ສຶກວ່າເວລາມີປະຈຳເດືອນລະເຈັບຫລາຍໆໃຫ້ຮິບໄປກວດເດີກັນໄວ້ດີກອ່ນແກ້

  ຢ່າງຫນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ອາການກ່ອນເຮົາກະມີເວລາກ້ຽມໂຕບໍ່ກະທັນຫັນແບບນີ້