ທ່ານໃດມີລູກຫຼານ ຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນ ຊະນະພົນ ໃຫ້ແຍກປ່ຽວ ຄົນໃນຄອບຄົວດ່ວນ!

    0
    519

    ແຈ້ງດ່ວນ! ທ່ານໃດມີລູກຫຼານ ຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນ ຊະນະພົນ ໃຫ້ແຍກປ່ຽວ ຄົນໃນຄອບຄົວດ່ວນ! ຜູ້ຊ່ວຍຄູລ້ຽງເດັກ ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ປະຖົມ-ມັດທະຍົມ ຊະນະພົນ ຕິດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມອາການຂອງລູກຕົນເອງ ແລະ ພາໄປກວດດ່ວນ. ແຈ້ງການຂອງໂຮງຮຽນ: