ແຕກອີກແລ້ວເລກ6ໂຕ ລາງວັນ400ລ້ານກີບ

    0
    495

    ປາຕິໂທ່!ລວຍຂ້າມຄືນແຕກອີກແລ້ວ400ລ້ານທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫວຍດີຈິຕ້ອນອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ເລກ3ຈຳໜ່າຍເລກ 5ໂຕ 4ໂຕ 3ໂຕ 2ໂຕ 1ໂຕມ, ລາງວັນຊື້1,000ກີບ, 1 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ, 2 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ, 3 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ. 4 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ, 5 ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ, 6 ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000, ເລກອອກວັນຈັນ ວັນທີ 26/04/2021 ງວດ 31. ລວຍຂ້າມຄືນຊ່ວງ ໂ ຄ ວິ ດ 6 ໂຕເຕັມໆ ສາຂາ5ຈັດໄປແຂວງອຸດົມໄຊໂຊກດີແທ້ໆ