ແຂວງຄຳມ່ວນ ປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ແຕ່ວັນທີ 25 ເມສາ ເຖິງ 10 ພຶດສະນາ 2021

0
134

ແຂວງຄຳມ່ວນ ປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກແຕ່ວັນທີ 25 ເມສາ ເຖິງ 10 ພຶດສະນາ 2021 ຂປລ. ວັນທີ 25 ເມສາ 2021 ນີ້, ທ່ານເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກແຂວງຄຳມ່ວນ ນັບແຕ່ວັນທີ 25 ເມາສາ ຫາ 10 ພຶດສະພາ 2021, ຍົກເວັ້ນຜູ້ມີພູມລຳເນົາ ແລະ ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ຫລື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ. ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.


ແຂວງຄຳມ່ວນ ປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກແຕ່ວັນທີ 25 ເມສາ ເຖິງ 10 ພຶດສະນາ 2021


ແຂວງຄຳມ່ວນ ປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກແຕ່ວັນທີ 25 ເມສາ ເຖິງ 10 ພຶດສະນາ 2021


ແຂວງຄຳມ່ວນ ປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກແຕ່ວັນທີ 25 ເມສາ ເຖິງ 10 ພຶດສະນາ 2021