ດ່ວນໆ ຜົວນາຍຄູຕິດເຊື້ອ ລູກຫຼານໃຜ ທີ່ຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນຮຸ່ງເຮືອງ ພໍ່ແມ່ເຊັກດ່ວນ

    0
    952

    ແຈ້ງໄປໃຫ້ໄວ ລູກຫຼານໃຜ ທີ່ຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນຮຸ່ງເຮືອງໂອ້ຍເມື່ອຍໃຈແຕ່ເຊົ້າໂລດ ແຈ້ງການກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍໂທດຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນຄະນະອໍານວຍການ ຂໍແຈ້ງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ມີຜົວຂອງນາຍຄູສອນຢູ່ ຊັ້ນອະນຸບານ (ຫ້ອງລ້ຽງເດັກ.ຂ) ຕິດໂຄວິດ-19. ຜົວຄູໄດ້ໄປກວດໃນຕອນເຊົ້າ ວັນພະຫັດ ວັນທີ 22 / 04 / 2021, ຮູ້ຜົນກວດວັນທີ 24 / 08 / 2021 ມື້ນີ້.