ເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງຂອງຈີນກ່າວໄວ້ວ່າ: ຄົນທີ່ເອົາໃຈຍາກທີສຸດຄື “ຄົນຈົນ”

  0
  276

  ມະຫາເສດຖີອັນດັບໜື່ງຂອງປະເທດຈີນ ແຈັກ ໝ່າ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ອາລິບາບາ ເຄີຍຈົນມາກ່ອນ ແລະ ສາມາດບຸກບືນ ຕົນເອງຂື້ນມາເປັນຜູ້ທີມີວິໄສທັດອັນກວ້າງໄກ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນຈົນກາຍເປັນເສດຖີອັນດັບ1ຂອງ ສປ ຈີນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ :

  “ຄົນທີເອົາໃຈຍາກທີສຸດຄື ຄົນຈົນ” ຖ້າເຮົາໃຫ້ສິ່ງໃດແກ່ເຂົາຟຣີໆ…ເຂົາຈະຄິດວ່າ “ມັນຄືເປັນກັບດັກ” ຖ້າເຮົາບອກເຂົາໃຫ້ລົງທຶນພຽງໜ້ອຍໆ…ເຂົາກໍ່ຈະບອກວ່າ ມັນໄດ້ກຳໄລໜ້ອຍ.

  ບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດທຸລະກິດແບບດັ້ງເດີມ… ເຂົາບອກວ່າ “ມັນເຮັດຍາກ, ມີຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍ” ບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດທຸລະກິດເຄື່ອຄ່າຍແບບສະໄໝໃໝ່… ເຂົາຈະບອກວ່າ ມັນເປັນທຸລະກິດຕ໋ອງໂຊ້, ບໍ່ຮູ້ຄົນຫຼາຍ, ເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ກ້າສະແດງອອກ

  ບອກໃຫ້ເຂົາເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ…ເຂົາຈະບອກວ່າ ມັນໃຊ້ທຶນຫຼາຍ, ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະ ! ບອກໃຫ້ເຂົາເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ໆ…ເຂົາຈະບອກວ່າ ບໍ່ມີຄວາມສຳນານ ບໍ່ມີປະສົບການ ຢ້ານພາດ ! ຄົນພວກນີ້ ມີສິ່ງທີຄືກັນຄື ມີຂໍ້ອ້າງ ແລະ ລົມກັນເລື່ອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ

  ”ເປັນຄົນທີ່ຄິດຫຼາຍກວ່າ ສາດສະດາອາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລອີກ” ແລະ ລົງມືເຮັດໜ້ອຍກວ່າ ຄົນຕາບອດ ເສຍອີກ ! ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນຄິດໃຫ້ໜ້ອຍ ຄິດໃຫ້ເປັນ ແລ້ວລົງມືເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຢ່າງທຸ້ມເທ ແລະ ໃສ່ໃຈ. ປ່ຽນຈາກການນັ່ງຄິດເປັນເດືອນເປັນປີ ມາລົງມືເຮັດຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້ໄປພ້ອມກັບຄວາມສຳເລັດທີ່ກຳລັງລໍຖ້າທ້ານຢູ່ !