ດ່ວນ.! ທະນາຄານ JDB ຕ້ອງການພະນັກງານ 40 ຕໍາແໜ່ງ

    0
    459

    ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີຈຸດປະສົງຮັບເອົາພະນັກງານ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆປະຈຳພະແນກການພາຍໃນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳສູນ/ໜ່ວຍ/ບູດບໍລິການຕ່າງໆ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ ການຍື່ນແບບຟອມສະໝັກ:

    ຜູ້ສະໝັກສາມາດຍື່ນເອກະສານ ດ້ວຍຕົວເອງ ທີ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ບ່ອນຮັບແບບຟອມຊັ້ນ 1) ໃນໂມງລັດຖະການ ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກ ຜ່ານທາງ ອີເມວ (ຈະຮັບສະເພາະເອກະສານທີ່ປະກອບເຂົ້າມາຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົ່ງມາໃນຮູບແບບໄຟລ໌ PDF ເທົ່ານັ້ນ) ແບບຟອມສະໝັກ:

    ປິດຮັບສະໝັກ: ເວລາ 17:00 ໂມງ ຂອງ ວັນສຸກ ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2021 ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 021-213531-6 ຕໍ່ 508, 512 ໃນໂມງລັດຖະການ