ຮ່ວມສົ່ງແຮງໃຈ ໃຫ້ບັນດາແພດຫມໍນັກຮົບຊຸດຂາວຂອງລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ

0
127

ຮ່ວມສົ່ງແຮງໃຈ ໃຫ້ບັນດາແພດຫມໍນັກຮົບຊຸດຂາວຂອງລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ ຢູ່ແຖວໜ້າ ເພື່ອຕ້ານການລະບາດ ແລະ ກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ. ສ່ວນພວກເຮົາທີ່ຢູ່ແຖວຫລັງກໍ່ຈົ່ງພ້ອມກັນ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະ ສະເພາະກິດ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດແບບໃຫມ່ ທີ່ປອດໄພ ຮ່ວມກັນຢູ່ເຮືອນຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ພາກັນຢູ່ເຮືອນຈະໄດ້ເປັນການຢູດເຊື້ອເພື່ອຊາດ ແລະຈະໄດ້ຊ່ວຍບັນເທົາແບງເບົາພາລະໃນການເຮັດວຽກໜັກຂອງທາງແພດໝໍເພິ່ນອີກດ້ວຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນລະມັດລະວັງຕົວບໍ່ໄປສະຖານທີ່ໆແອອັດ ຢູ່ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງກັນ ຮັກສາຄວາມສະອາດໝັ່ນລ້າງມື້ ພົກເຈວລ້າງມື້ຕິດຕົວໄປນຳເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດ


ຮ່ວມສົ່ງແຮງໃຈ ໃຫ້ບັນດາແພດຫມໍນັກຮົບຊຸດຂາວຂອງລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ


ຮ່ວມສົ່ງແຮງໃຈ ໃຫ້ບັນດາແພດຫມໍນັກຮົບຊຸດຂາວຂອງລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ


ຮ່ວມສົ່ງແຮງໃຈ ໃຫ້ບັນດາແພດຫມໍນັກຮົບຊຸດຂາວຂອງລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ


ຮ່ວມສົ່ງແຮງໃຈ ໃຫ້ບັນດາແພດຫມໍນັກຮົບຊຸດຂາວຂອງລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ