ແຈ້ງການ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ ໃຫ້ປິດການຮຽນການສອນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

0
148

ສສກ ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການ 15/ນຍ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ປິດການຮຽນການສອນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຂປລ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 21/4/2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ໂດຍອອກຄຳສັ່ງຢ່າງທັນການໃນວັນດຽວກັນ ສໍາລັບຂະແໜງການ ສສກ.


ແຈ້ງການ 15/ນຍ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ປິດການຮຽນການສອນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ແຈ້ງການ 15/ນຍ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ປິດການຮຽນການສອນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ແຈ້ງການ 15/ນຍ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ປິດການຮຽນການສອນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ