ດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປິດການເດີນທາງເຂົ້າອອກ ຊົ່ວຄາວ 22 ເມສາ – 5 ພຶດສະພາ 2021

0
213

Breaking news 🇱🇦 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຄໍາສັ່ງ 15/ນຍ ໃນການເພີ່ມທະວີ ການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ວັນທີ 21/04/2021 ໂດຍໃນຂໍ້ທີ່ 4 ໄດ້ລະບຸວ່າ “ໃຫ້ປິດການເດີນທາງເຂົ້າອອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມເວລາ 06:00 ເຊົ້າ ວັນທີ 22 ເມສາ – 5 ພຶດສະພາ 2021, ໂດຍ ຫ້າມຄົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ຄົນຕ່າງແຂວງຫ້າມເດີນທາງເຂົ້ານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. (ຍົກເວັ້ນຜູ້ມີພູມລໍາເນົາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ).


ດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປິດການເດີນທາງເຂົ້າອອກ ຊົ່ວຄາວ 22 ເມສາ – 5 ພຶດສະພາ 2021