ສະລົດໃຈ ເມຍກຳລັງຖືພາ ຜົວໃຊ້ປືນປິດຊີບເມຍຂອງຕົນເອງເສຍຊີວິດ

0
522

ທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2021 ນວ “ເກີດເຫດສະລົດໃຈ ຜູ້ເປັນຜົວໄດ້ຍິງເມຍເສຍຊິວິດຄາທີ່ ເຊິ່ງໃຜທີ່ມີຂໍ້ມູນ ຂໍແຊຮຂໍມູນນຳແນ່ ເປັນຍ້ອນສາເຫດຫຍັງຄືມາລົງມືໂ ຫ ດ ຮ້າ ຍກັບຄອບຄົວຕົນເອງແທ້ ການກະທຳເຊັນນິ້ ເປັນການກະທຳທີ່ສະເທຶອນຂວັນຕໍຄົນລຸ້ນໃຫມ່ການມີອາວຸດປືນໄວເໃນຄອບຄອງ ແລະເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຂາດສະຕິໄດ້ ເປັນຜີໂຕໃຫມ່ເລິຍກໍວ່າໃດ້ ຫາກໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍຖືກອັນຄວນ ກໍຕົກເປັນຜູ້ຮ້າຍຂ້າຄົນຕາຍໃດ້ ສະນັ້ນຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວກັບການຈາກໄປຂອງສາວພອນດ້ວຍ” ສ່ວນລາຍລະຽດຖ້າຫາກມີລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມໃນພາຍຫຼັງ


ສະລົດໃຈ ເມຍກຳລັງຖືພາ ຜົວໃຊ້ປືນປິດຊີບເມຍຂອງຕົນເອງເສຍຊີວິດ


ສະລົດໃຈ ເມຍກຳລັງຖືພາ ຜົວໃຊ້ປືນປິດຊີບເມຍຂອງຕົນເອງເສຍຊີວິດ


ສະລົດໃຈ ເມຍກຳລັງຖືພາ ຜົວໃຊ້ປືນປິດຊີບເມຍຂອງຕົນເອງເສຍຊີວິດ